Schengen-notatbasen er lansert

Regjeringens Schengen-notatbase er nå tilgjengelig for offentligheten. Notatene gir informasjon om Schengen-relevante forslag som vurderes innlemmet i norsk rett, samt notater om asylsamarbeidet. Notatene er i utgangspunktet offentlige, men deler kan unntas offentlighet. Foreløpig inneholder databasen kun fem notater. Europalov omfatter allerede Schengen-relevante saker og vil også informere om nye og oppdaterte Schengen-notater.

Den artikkelen er i sin helhet hentet fra Stortingets EU/EØS-nytt

You may also like...