Europaminister og varaordfører: -Sammen om Europa!

– På lørdag skal vi skal som tror på solidaritet og likeverd vise vår motstand mot de som truer våre friheter og verdier i Europa, forteller leder i Europabevegelsen Jan Erik Grindheim. På vegne av en rekke organisasjoner ønsker Grindheim velkommen til markering for Stortinget kl 12:30, lørdag 25. mars, i anledning 60års-feiringen av Romatraktaten.

Markeringen «Sammen om Europa, nei til populisme» er en feiring av 60 år med fred, frihet og demokrati. Disse verdiene er grunnlaget for Europa. Når populisme i form av nasjonal selvinteresse brer om seg settes det europeiske fellesskapet under press.

– Få steder i verden har så stor frihet som Europa og trygghet og velstand skapt gjennom samarbeid. Vi må bidra til å videreutvikle fellesskapet og få mer Europa! Dette sier europaminister Frank Bakke-Jensen, som sammen med varaordfører i Oslo Khamshajiny Gunaratnam skal holde appell på markeringen.

– 60 år med europeisk samarbeid markerer nettopp verdien av et åpent, samarbeidende og nært sammenknyttet Europa. Vi må kjempe sammen mot de krefter som vil rive dette ned. Solidaritet er ikke målet, men veien til målet, understreker  europeeren Gunaratnam. – Vi er alle europeere. I en urolig tid der nasjonalisme, proteksjonisme og fremmedhat er på frammarsj, må vi stå opp for de verdier og friheter som binder oss sammen. Den kampen må kjempes av hver og en av oss hver eneste dag.

På lørdagen inviteres alle som vil vise sin støtte for Europa. Fred er ingen selvfølge og kun samlet kan vi forsvare dette. Markeringen organiseres av Oslo International Club, International House, Global Talent Center, Den polske klubben, Civita, Tja til EU, Unge Høyre, Unge Venstre, Europeiske Studenter Oslo, Europeisk Ungdom, Europabevegelsen Oslo og Europabevegelsen.

Les mer om markeringen og følg med for videre oppdateringer på Facebook