Gratulerer på samenes nasjonaldag 6. februar!

I anledning samenes nasjonaldag 6. februar ønsker Europabevegelsen å sende sine gratulasjoner til det samiske folk! Læhkoeh biejjine! Vourbbe biejvijn! Lihkku beivviin! Og gratulerer med dagen!

bilde av samenes flagg

Foto: Silje Bergum Kinsten

På samefolkets dag i 2016 er det 99 år siden det første samiske landsmøtet, som ble avholdt i Trondheim i 1917. Det ligger derfor an til å bli en historisk feiring neste år, spesielt i Trondheim.

I anledning dagen i år vil det være arrangementer i flere deler av landet. NRK har en oversikt over arrangementer i hele landet. Sametinget har program for Oslo, Tromsø, Snåsa, Kåfjord og Hattfjelldal.

Fortsatt lang vei å gå
Samtidig som man står overfor en gledelig markering, gir nasjonaldagen mulighet til å reflektere over den utvikling samer og urfolk generelt har opplevd. Det er først de siste femti år at arbeidet for urfolks rettigheter kan sies å ha skutt særlig fart i internasjonale organisasjoner, og det er 35 år siden saken om Alta-vassdraget brakte den norske konflikten til sitt høyeste nivå.

Det er derfor all grunn til å benytte denne festdagen til å be om et større fokus på urfolks rettigheter, og for å be Europa gå lengre i sin oppfølging av urfolks rettigheter. Flere land i EU og Norden har per dags dato ikke ratifisert ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Det betyr at urfolks landrettigheter og rettigheter for arbeidsvilkår, deltakelse i politiske prosesser, og utdanning, i liten grad er anerkjent av stater. I Finland strandet forhandlingene om ratifisering i 2015. Der må man nå vente på neste regjering før spørsmålet blir tatt opp igjen.

EU kan og bør gjøre mer for å fremme urfolks rettigheter.

Utviklingsmuligheter i nord
Samtidig registrerer vi at det gjøres et positivt bidrag fra EUs side til nordområdene gjennom Interreg-programmet. Siden 1996 har Norge deltatt i Interreg, som har til formål å fremme samarbeid mellom europeiske regioner. Ofte er dette prosjekter av grenseoverskridende karakter, ment for å håndtere utfordringer av en regional karakter. Særlig i de tynt befolkede nordområdene kan det være mye å vinne på å ha ett enhetlig marked, med fri flyt av arbeidskraft og tjenester.

For delområde Nord/Sápmi har Interreg for perioden 2014-2020 et budsjett på 749 millioner kroner, hvorav 370 millioner kroner kommer fra EU.

 

 

 

You may also like...