Revidert pakke for smarte grenser

Onsdag 6. april lanserte Europakommisjonen et revidert lovforslag for smarte grenser. Målet er å hjelpe medlemsland med å håndtere økende reising inn og ut av Schengen, uten nødvendigvis å øke antall grensevakter. Pakken skal også fremme trygg mobilitet mellom Schengen-området og tredjeland, samt bidra i kampen mot terrorisme og alvorlig kriminalitet.

I 2015 ble Schengen-områdets yttergrenser krysset over 200 millioner ganger av mennesker uten EU-borgerskap. I tillegg krysset EU-borgerne Schengens yttergrenser rundt 400 millioner ganger.

Les mer

You may also like...