Rettigheter til busspassasjerer

Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 181/2011 av 16. februar 2011 om busspassasjerers rettigheter og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004

Ler mer hos Europalov

You may also like...