Ren luft, vann og mat?

Ren-lunft-vann-mat-1024x422

Det er så trygt at…

Rent vann? – Jepp! Ren luft? – Alltid! Trygg mat? – But of course! Dette er selvfølgeligheter for mange av oss, og kanskje tar vi en del av det for gitt. I virkeligheten er det et utstrakt europeisk samarbeid som sørger for at hverdagen vår er renere og tryggere.

Klimakampen er i disse dager viktigere enn på lenge. I dag feirer millioner av mennesker over hele kloden World Environment Day. Dette er den største årlige markeringen av klimavennlige tiltak, og EU er selvfølgelig også med på feiringen.

EU prioriterer klimavennlig politikk høyt. At du kan drikke, spise og puste relativt friskt og rent er så hverdagslig og så selvfølgelig at en neppe tenker at det ligger hardt arbeid bak. Men det gjør det. På tvers av europeiske grenser kan vi reise og vite det vi dytter i oss på veien ikke er til skade.

Det at maten i kjøledisken i Rena er like trygg som maten i Roma skyldes ganske strenge regler for produksjon. Produksjonen må være hygienisk, slik at ikke bakterier utenfra får gro og gjøre maten bedervet. Og det er det samme reglene som gjelder overalt. Hvilke plantevernmidler man kan bruke og hva slags tilsetningsstoffer som er trygge er gode eksempler på områder der EU er ledende. E’en i E-stoffer står jo faktisk for Europa!

Likeså med vann. For nordmenn er ikke vannkvalitet det første vi tenker på om morgenen, men mange steder i Europa er det et problem. EU arbeider kontinuerlig for å sikre vannet i Europa. EUs vannrammedirektiv verner også om norske vassdrag, sjøer og kyst.

Også luften da! For noen år siden klaget Astma- og Allergiforbundet Norge inn for EFTAs overvåkningsorgan, ESA – for brudd på luftkvalitetsdirektivet og manglende tiltak for å forbedre luftkvaliteten i norske storbyer. Flere norske storbyer har nemlig målt svært høye nivåer av NO2 (nitrogendioksid). Nå følger den norske stat etter EU og strammer opp regelverket. Takk EU!

Både hvermansen og ihuga miljøvernere kan faktisk kreve at farlige utslipp skal reduseres og at luften skal være trygg å puste i. Du og jeg – vi – kan gjøre hverdagen tryggere selv.

Mener du dette er eksempler på og konsekvenser på europeisk samarbeid som det bør bli enda mer av er medlemskap i Europabevegelsen å anbefale.

Bli med da vel!

 

Ren luft, vann og mat?

Gratulerer med Verdens miljødag 5. juni!Rent vann? – Jepp! Ren mat? – Alltid! Ren Luft? – But of course!Men det er ikke like selvfølgelig som du tror. Les mer: http://www.europabevegelsen.no/ren-luft-vann-mat/Gjennom europeisk samarbeid sikrer EU rettighetene dine.Les mer og bli med i Europabevegelsenhttp://www.europabevegelsen.no/bli-medlem/

Publisert av Europabevegelsen Mandag 5. juni 2017

You may also like...