Migrasjonsstrømmen til Europa stiller det europeiske samarbeidet på prøve. Migrasjon har derfor et særlig fokus i årets arbeidsprogram.

– Enkeltland kan ikke håndtere situasjonen alene på en effektiv måte. Vi vil spille en aktiv rolle i å finne samlende europeiske løsninger gjennom vår deltakelse i Schengen- og Dublin-samarbeidet, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker.

Dette inkluderer styrket samarbeid om rask retur av mennesker som ikke har krav på beskyttelse og å prioritere europeisk politisamarbeid mot menneskesmugling. Regjeringen ønsker også å videreføre og styrke bruken av EØS-midlene på asyl- og migrasjonsfeltet.

Arbeidsprogrammet for 2016 følger opp de fem hovedprioriteringene i regjeringens EU-strategi 2014-2017: økt konkurransekraft og verdiskaping, bedre kvalitet i forskning og utdanning, en ambisiøs klimapolitikk, en helhetlig migrasjonspolitikk og økt trygghet og sikkerhet.

Les nyhetssaken på utenriksdepartementets hjemmesider

Les regjeringens program for samarbeidet med EU i 2016

Se oversikten over sentrale EU-saker i forvaltningen