Regjeringens arbeidsprogram – hva er nytt?

Oversikten over de viktigste EU-saker i 2017 ble lagt fram 1. februar. Hvilke nye saker er det regjeringen prioriterer?

Denne saken i er i sin helhet tatt fra Stortingbibliotekets EU/EØS-nytt 2. feb. 2017.

Regjeringens arbeidsprogram inneholder hovedprioriteringer og saker hvor regjeringen ønsker å fremme norske synspunkter. Forhandlingene med Storbritannia er sentral. Det samme er de store sakene som energiunion, digitalt indre marked, felles klimaforpliktelser, asyl- og migrasjonspolitikken, kapitalmarkedsunionen og norsk deltakelse i tilsyn og byråer. Dette er kjente saker, som også var omtalt i arbeidsprogrammet for 2016. Det er forventet at disse vil få mye politisk oppmerksomhet i 2017.

Hvilke saker er nye i 2017? Nedenfor er en oversikt fordelt på departement. Vi har sammenlignet vedlegget til arbeidsprogrammet, Sentrale EU-saker i forvaltningen, for 2016 og 2017 (sidetall i listen nedenfor viser til 2017-utgaven). Noen nye saker, som gjelder samarbeidsfora og prosjekter som Norge deltar i, for eksempel innenfor likestilling og byutvikling, er ikke med i oversikten.

Arbeids- og sosialdepartementet

 • *Den europeiske pilaren for sosiale rettigheter (s. 5)

Barne- og likestillingsdepartementet

 • Et europeisk tilgjengelighetsdirektiv (s. 8)
 • Initiativ for bedre å kunne kombinere arbeidsliv og familie (s. 8)
 • Kjøpekraftjustering av barnetrygd og kontantstøtte (s. 8)

Finansdepartementet

 • *Endring av kapitalkravregelverket. Baselkomiteens anbefalinger (s. 10)
 • Differensiert arbeidsgiveravgift. ESA-sak (s. 10)
 • Rederiskatteordningen. ESA-sak, notifisering (s. 10)
 • Skattefritak for stat og kommuner. ESA-sak (s. 11)
 • Fritak for merverdiavgift og særavgifter. Elbiler (s. 11)

Matdepartementene (HOD, LMD og NFD)

 • *Nytt gjødselregelverk (s. 14)
 • Plantevernmidler – hormonforstyrrende stoffer (s. 14)
 • Mattrygghet – biologisk og kjemisk (s. 15)
 • Matmerking (s. 15)
 • Alkoholsterke drikker – geografisk beskyttede betegnelser (s. 16)
 • *Revisjon av drikkevannsdirektivet (s. 16)

Justis- og beredskapsdepartementet

 • *Forhåndsgodkjenning før innreise. Visumfrie reisende (s. 18)
 • *Revisjon av regler for Schengen informasjonssystem (s. 18)
 • *Gjenbosetting av flyktninger (s. 19)

Kunnskapsdepartementet

 • *Kompetansepolitisk agenda. Erasmus+ (s. 24)

Nærings- og fiskeridepartementet

 • *Romfartsstrategi (s. 26)
 • Sammenkobling av bedriftsregistre (s. 26)

Samferdselsdepartementet

 • *Strategi for intelligente transportsystemer. Connected cars (s. 30)

Utenriksdepartementet

 • Arktis og nordområdene (s. 31)

* foran saken betyr at de også er omtalt i selve arbeidsprogrammet, i tillegg til vedlegget, noe som kan bety at dette er nye saker regjeringen ser på som spesielt viktig.

 

Europabevegelsen anbefaler alle lesere å abonnere på Stortingbibliotekets nyhetbrev EU/EØS-nytt.

You may also like...