Publikasjoner

Sjømat og EØS (2017)

Dette informasjonsheftet tar for seg handelen med sjømat mellom EU og Norge. EU er Norges største marked og er særlig viktig for norsk eksport av sjømat. Det aller meste av all norsk fangst blir eksportert ut av landet, og to tredeler av de samlede eksportinntektene fra sjømat kommer fra EU. Det gjør sjømat til den tredje største eksportnæringen etter olje og gass.

Last ned heftet her.

EØS-avtalen (2018)

Norges tette samarbeid med EU reguleres av mer enn 75 avtaler. Den viktigste er avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, (EØS-avtalen). Avtalen er den mest omfattende internasjonale avtale Norge noen gang har inngått. Den har stor innflytelse på norsk politikk, lover og samfunnsliv. I heftet ser vi nærmere på hva EØS-avtalen innebærer, hvordan den ble til og hva den har å si for Norge og nordmenn.

Last ned heftet her.

Norge i Europa (2019)

I heftet Norge i Europa ser vi nærmere på EØS-avtalen og syv av EUs politikkområder. Målet er at dette skal gi en en god oversikt over hovedlinjene i politikken, hvordan den utformes og ikke minst hvordan den påvirker Norge. Områdene som blir presentert er handel, klima og miljø, energi, Schengen, migrasjon, utenriks og sikkerhet.

Last ned heftet her.

Fryktens kontinent (2016)

«Fryktens kontinent - Hvordan europeere begynte å stole på hverandre» av Victoria Martín de la Torre er historien om hvordan noen politikere klarte å transformere frykt til tillit i etterkrigstidens Europa. Victoria Martin forteller om hvordan fem personers tro og visjoner var sentrale i å forme et Europa som hindret at nasjonale konflikter eskalere og utviklet seg til krig.

Send en epost til eb@europabevegelsen.no for å bestille boken. (Pris: 200,- for medlemmer og 299,- for ikke-medlemmer).