Publikasjoner

Podcast: 12 minutter Europa

12 minutter Europa er vår podcast. Her intervjues politikere, fagfolk og andre på utvalgte tema med EU, EØS og Norge som den røde tråden.

Finn alle episodene her.

Norge i Europa (2021)

I heftet Norge i Europa ser vi nærmere på EØS-avtalen og syv av EUs politikkområder. Målet er at dette skal gi en en god oversikt over hovedlinjene i politikken, hvordan den utformes og ikke minst hvordan den påvirker Norge. Områdene som blir presentert er handel, klima og miljø, energi, Schengen, migrasjon, utenriks og sikkerhet.

Last ned heftet her.

EØS-avtalen (2021)

Norges tette samarbeid med EU reguleres av mer enn 75 avtaler. Den viktigste er avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, (EØS-avtalen). Avtalen er den mest omfattende internasjonale avtale Norge noen gang har inngått. Den har stor innflytelse på norsk politikk, lover og samfunnsliv. I heftet ser vi nærmere på hva EØS-avtalen innebærer, hvordan den ble til og hva den har å si for Norge og nordmenn.

Last ned heftet her.

Sjømat og EØS (2017)

Dette informasjonsheftet tar for seg handelen med sjømat mellom EU og Norge. EU er Norges største marked og er særlig viktig for norsk eksport av sjømat. Det aller meste av all norsk fangst blir eksportert ut av landet, og to tredeler av de samlede eksportinntektene fra sjømat kommer fra EU. Det gjør sjømat til den tredje største eksportnæringen etter olje og gass.

Last ned heftet her.

Frekk Forlag
En fot utenfor - historien om EØS-forhandlingene (2019)

Skrevet av Klara Wade og Bendik Nagel Støren og utgitt av Frekk Forlag.

EØS-avtalen er et kompromiss som har formet Norge i 25 år. Europa var ennå delt mellom øst og vest da EF lanserte ambisiøse planer om å skape et felles indre marked. Norge risikerte å bli stående utenfor, og måtte finne en vei inn i det attraktive markedet uten å bli styrt fra Brussel.

Historien om EØS-avtalen er historien om fisk og vannkraft, visjonære politikere, steile forhandlinger og god timing. Gjennom intervjuer med både politikerne og forhandlerne bak avtalen, forteller denne boka historien om hvordan Norges mest omfattende avtale ble til.

Send en epost til eb@europabevegelsen.no for å bestille boken. (Pris: 200,- for medlemmer og 299,- for ikke-medlemmer).