Program for Europakonferansen 2018

Lørdag 15. september, Norsk Luftfartsmuseum, Bodø

Konferansen er gratis. Meld deg på konferansen her.

Program
12:00 Registrering
12:30 Velkommen
Heidi Nordby Lunde, leder Europabevegelsen
12:35 Smakebit fra operaen Querini
12:40 Querinis Røst 
Einar Stamnes, journalist, historiker og prosjektleder kulturminnesatsing på Røst
12:50 Kultur, handel og vandel i et europeisk perspektiv
Daniel Bjarmann-Simonsen, statssekretær (H), Nærings- og fiskeridepartementet
13:10 EUs satsing på kultur og Bodø som europeisk kulturhovedstad
Rolf Norås, tidl. kultursjef og strategidirektør i Stavanger2008, europeisk kulturhovedstad
13:30 Pause med lett bevertning
13:50 Hvor viktig er avtalen for Nordland?
Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør, Nord-Norges Europakontor
14:10 Hva betyr EØS for:
– Norsk sjømat
Geir Ove Ystmark, adm. dir., Sjømat Norge
– Industri og energi
Toini Løvseth, Nordic Energy Director, Alcoa
– Kultur
Wolfgang Behrendt, First Counsellor, Den europeiske unions delegasjon til Norge
14:50 Paneldebatt: EØS-avtalen – verdt å kjempe for?
Debattleder Stein Sneve, kommentator Avisa Nordland
– Heidi Nordby Lunde, leder i Europabevegelsen
– Kathrine Kleveland, leder av Nei til EU
– Arne O. Holm, redaktør High North News
– Svein Roald Hansen (AP), medlem av Finanskomiteen og leder av Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteen og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen
– Marius Meisfjord Jøsevold (SV), gruppeleder, Fylkestinget i Nordland
15:45 Avslutning