Program for Europakonferansen 2016

NORGE I SKJEBNEFELLESSKAP MED EUROPA

KAN EU GJØRE OSS TRYGGERE?

DET NYE TRUSSELBILDET OG FELLES LØSNINGER

Mandag 24. oktober, Universitetsaulaen i Bergen.

Meld deg på konferansen her.

Program
09:00 – 10:00
REGISTRERING OG ÅPNING
Musikalsk åpning ved Studinekoret Sirenene
Åpning ved leder Jan Erik Grindheim, Europabevegelsen
Hilsen ved ordfører Marte Mjøs Persen, Bergen kommune
10:00 – 12:00
DET NYE TRUSSELBILDET I NORSK OG EUROPEISK PERSPEKTIV
Hvorfor er EU viktig for Norges sikkerhet?
Marit Berger Røsland, statssekretær (H), Utenriksdepartementet
Behov for sikkerhetspolitisk nyorientering i Europa
Robert Mood, generalløytnant (pensjonert) og konsulent
NATO og EU – hvilket partnerskap?
Bjørn Olav Knutsen, forsker, Forsvarets Forskningsinstitutt
Kaffe/te –  Beinstrekk
Digitale sikkerhetsutfordringer i Norge og Europa
Kjetil Nilsen, adm. direktør, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
Hva nå, lille Norge? Hvordan kan et sårbart Europa håndtere et dynamisk trusselbilde
Samtale med spørsmål fra salen med Røsland, Mood, Knutsen og Nilsen
12:00
Lunsj – Stående buffet, mingling
12:45 – 15:00
COOPERATION FOR BETTER SOLUTIONS
A new vision for EU foreign and security policy
Helen Campbell, EU ambassador to Norway
Datahackere og varslere– et sikkerhetsproblem og et samfunnsgode?
Per Thorsheim, sikkerhetsrådgiver & grunnlegger, PasswordsCon
Horisont 2020 stimulerer til internasjonalt samarbeid mellom næringsliv og akademia
Nina Broch Mathisen, regiondirektør, Innovasjon Norge
Horizon 2020 as a vehicle to develop solutions for safer societies
Massimo Busuoli, head of NTNU Brussels office
Deep dive into projects funded through Horizon 2020
Kristof Vlaeminck, head of UiB Brussel office
Business case: Maritime Robotics
Vegard Evjen Hovstein, CEO
«All I want from the EU is to get my money back»
Conversation stage-audience with Campbell, Stangvik, Mathisen, Busuoli, Vlaeminck and Evjen Hovstein
Kaffe/te
15:00 – 15:30
MOT SLUTTEN
«Der untergang des Abendlandes 2.0» – inspirert av Oswald Spengler
Frank Aarebrot, professor UiB
Oppsummering og takk
Jan Erik Grindheim

Frøy Gudbrandsen (politisk redaktør i BT) og Torbjørn Wilhelmsen (leder Europabevegelsen Hordaland) er konferansierer.

Last ned programmet i PDF-format her.