Prioriterer EØS-midler til felles løft for flyktninger i Europa

Pressemelding: Regjeringen er rede til å gi et stort bidrag til et felles europeisk løft for mottak av flyktninger og asylsøkere i årene fremover.

Den greske skipsvakten har pukket opp flyktninger utenfor øya Lesvos, nær grensen til Tyrkia. Foto: Malcolm Chapman/Shutterstock.com

Den greske skipsvakten har pukket opp flyktninger utenfor øya Lesvos, nær grensen til Tyrkia. Foto: Malcolm Chapman/Shutterstock.com

– Vi vil tilby de landene som mottar EØS-midler å finansiere asyl- og migrasjonstiltak dersom disse landene er villige til å bidra til mottak av flyktninger og asylsøkere. – Dette vil være en prioritet når vi skal forhandle med mottakerlandene om den nye runden med EØS-midler, sier EØS/EU-minister Vidar Helgesen.

Strømmen av flyktninger og migranter har satt asylforvaltningen i mange europeiske land under et enormt press. Samtidig er det store forskjeller mellom europeiske land i viljen til å motta flyktninger og asylsøkere.

Les pressemeldingen på Regjeringens nettsider

You may also like...