UiT-student får attraktivt mastergradsstipend

Stipendmottaker Embla Sveinsdottir og Europabevegelsens generalsekretær Fredrik Mellem

Arnulf Øverlands mastergradsstipend går til UiT-studenten Embla Sveinsdottir, som imponerte Europabevegelsen med sin prosjektbeskrivelse. 

Embla Sveinsdottir er student ved UiT Norges arktiske universitet, og skal skrive sin masteroppgave om EU som styringsmekanisme på veien mot nullutslippssamfunnet og klimanøytrale byer. Oppgaven har særlig aktualitet ettersom Tromsø har søkt om å være med i EU-prosjektet for 100 karbonnøytrale byer innen 2030.

Mastergradsstipendet er på 25 000 kroner og er oppkalt etter Arnulf Øverland, som var en av grunnleggerne av Europabevegelsen i Norge. Stipendet har som mål om å bidra til ny kunnskap om EU og Norges forhold til EU.

– Jeg er veldig glad for å ha fått stipendet, for nå får jeg anledning til å reise til klimatoppmøtet i Glasgow, sier Sveinsdottir, som ved siden av studiene også er praktikant hos miljøstiftelsen Zero.

– Vi er svært glade for å tildele dette stipendet til Embla Sveinsdottir og synes dessuten det er tøft av Tromsø som her har satt seg et hårete mål, sier Fredrik Mellem, som er generalsekretær i Europabevegelsen.

Allerede i november vil Sveinsdottir være på plass i Glasgow til FNs klimakonferanse COP26, som en del av datainnhentingen til oppgaven.

– Jeg håper masteroppgaven min kan bidra til ny kunnskap om hvordan Norge på lokalt og nasjonalt nivå, og EU på globalt nivå, kan være en pådriver til at vi kan nå et klimanøytralt samfunn innen 2050, sier UiT-studenten.

Fokuset på EUs rolle i en arktisk grønn omstilling gjør at oppgaven kan bidra med viktig kunnskap, sett med både norske og europeiske briller.

– Vi er fornøyd med å ha mottatt mange søknader fra svært kompetente studenter i inn- og utland. Embla markerte seg med en strukturert gjennomgang av sin tematikk og med en god plan for gjennomføringen av et interessant mastergradsprosjekt, avslutter Mellem.

 

Fredrik Mellem kan kontaktes på tlf 9326 3892

Embla Sveinsdottir kan kontaktes på tlf 4584 4805

 

Mer om Arnulf Øverlands mastergradsstipend