Praktikantopphold i Europabevegelsen

Europabevegelsen tilbyr hvert år et 10 måneder langt variert og lærerikt praktikantopphold.

Vi er på jakt etter personer (gjerne en student som ønsker å supplere sine studier med arbeidserfaring) med faglig bakgrunn i europastudier, statsvitenskap, historie, media, jus og journalistikk eller andre relevante studier. Det kreves svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk. Det forutsettes kjennskap til bruk av WordPress. Erfaring med sosiale medier er en fordel.

Praktikanten skal bidra i Europabevegelsens daglige arbeid, med spesiell vekt på informasjonsformidling om Europa og EU. Arbeidsoppgavene vil omfatte alt fra artikkelskriving for våre nettsteder iEuropa.no og Europabevegelsen.no, skrive utkast/innspill til kronikker, publisering i sosiale medier, delta i gjennomføringen av ulike prosjekter og annet organisatorisk og forefallende arbeid. Stillingen vil til en viss grad bli formet ut fra praktikantens erfaringer, forutsetninger og egenskaper.

Praktikantordningen er en 80% stilling (fire dager pr uke), og er lønnet med 70 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ. I tillegg dekkes telefonutgifter. Det vil bli gitt anledning til å delta på relevante kurs og seminarer.

Oppstart vil være medio august, og praktikantoppholdet strekker seg over 10 måneder.

Personlig initiativ, selvstendighet, humor og gode samarbeidsevner er blant egenskapene vi vektlegger. Det er også en stor fordel om du har et engasjement for europeisk samarbeid.

Europabevegelsen er en landsomfattende demokratisk medlemsorganisasjon. Vi holder til sentralt i Oslo, hvor vi er samlokalisert med Europeisk Ungdom.

Søknadsfrist er 31. mai.

Send en kortfattet søknad med CV til eb@europabevegelsen.no og skriv «Praktikantsøknad» i emnefeltet.

For mer informasjon, kontakt generalsekretær Fredrik Mellem.