Vi søker praktikant for høsten 2019

Europabevegelsen tilbyr et variert og lærerikt praktikantopphold for perioden august til desember 2019.

Vi er på jakt etter en person (fortrinnsvis en student som ønsker å supplere sine studier med arbeidserfaring) med faglig bakgrunn i Europastudier, statsvitenskap, historie, media og journalistikk eller andre relevante studier. Det kreves god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk. Det forutsettes kjennskap til bruk av IKT og WordPress. Erfaring med sosiale medier er en fordel.

Målsetting med praktikantordningen er å bidra i Europabevegelsens daglige arbeid, med spesiell vekt på informasjonsformidling om Europa og EU. Arbeidsoppgavene vil omfatte alt fra artikkelskriving for våre nettsteder ieuropa.no og europabevegelsen.no, og publisering i sosiale medier, delta i gjennomføringen av ulike prosjekter og annet organisatorisk arbeid. Stillingen vil til en viss grad bli formet ut fra praktikantens erfaringer og egenskaper.

Praktikantordningen er en 80 % stilling (fire dager pr uke), og er lønnet med 70 % av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ. I tillegg dekkes telefonutgifter. Det vil bli gitt anledning til å delta på relevante kurs og seminarer. Oppstart vil være 5. august 2019, med varighet frem til og med 20. desember 2019.

Personlig initiativ, selvstendighet, humor og gode samarbeidsevner er blant egenskapene vi vektlegger. Det er også en stor fordel om du har et engasjement for europeisk samarbeid.

Europabevegelsen er en landsomfattende medlemsorganisasjon. Vi holder til sentralt i Oslo, hvor vi er samlokalisert med Europeisk Ungdom.

Søknadsfrist: 2. juni 2019.

Send en kortfattet søknad med CV til eb@europabevegelsen.no

For mer informasjon, kontakt generalsekretær Fredrik Mellem.