Policy paper: Brexit og konsekvensene

Brexit IIUsikkerheten i den britiske folkeavstemningen om hvorvidt Storbritannia skal forlate EU råder. Likeså er fremgangsmåte for en evt utmeldelse. I dette nye policy paperet fra Den internasjonale europabevegelse vurderes fremtidige konsekvenser for en britisk utmeldelse. 

Hvordan vil en utmeldelse fungere i henhold til Lisboatraktaten? Hvor økonomisk avhengig er Storbritannia og EU av hverandre? Hvordan skal britene gå frem for å sikre handel med resten av verden? Hva for en innvandringspolitikk er mulig? Hva blir Storbritannias rolle i verdenspolitikken?

Les policy paperet her

You may also like...