Rødt

Det er ingen hemmelighet at Rødt er motstandere av EØS-avtalen og nærmest alt som har med EU å gjøre. Allerede i innledningen til deres arbeidsprogram kommer dette frem. Her kan man lese at «Norge må ut av EØS-avtalen for å igjen kunne føre en selvstendig politikk.» Videre står det at folkeavstemning om EØS-avtalen vil være blant kravene Rødt vil jobbe med dersom de kommer inn på Stortinget.

Frem mot valget skal vi evaluere og anmelde europapolitikken til de største partiene. Kriteriene er de samme for alle. Først ut er Rødt.

Rødt - ferdig

EU-medlemskap – Mot

Rødt er motstandere av norsk EU-medlemskap.

I Rødts arbeidsprogram omtales EU utelukkende negativt. Deres holdning til unionen oppsummeres greit her: «Den overstatlige strukturen til EU og markedsliberalismen er noe folket i Europa ikke ønsker.»

Hvem «folket i Europa» er spesifiseres ikke. Den bombastiske påstanden er også i strid med hva som kom frem i siste Europabarometer og undersøkelsen Pew Research Centre publiserte i juni.

EØS-avtalen – Si opp

Rødt ønsker å si opp EØS-avtalen og erstatte den med en handelsavtale.

Som nevnt vil en folkeavstemning om avtalen være et av kravene de vil jobbe med dersom de kommer inn på Stortinget. Inntil avtalen er sagt opp ønsker de å utnytte handlingsrommet i den, ved å aktivt bruke reservasjonsretten.

Mye av Rødts EØS-motstand bunner i at de mener avtalen fører til sosial dumping og er skadelig for norsk arbeidsliv. De er misfornøyd med at Norge må følge EUs lover, som vi ikke er med på å vedta. På den måten binder EØS-avtalen oss til EUs markedsliberale politikk og frie flyt, mener Rødt.

Schengen – Si opp

Rødt vil at Norge skal trekke seg ut av Schengen-avtalen. De mener at avtalen gjør EU (og Norge) til en festning mot flyktninger og innvandrere.

Europeisk samarbeid – I svært liten grad

Selv om Rødt er tydelige i sin motstand mot alt som har med EU å gjøre, finnes det ett område i arbeidsprogrammet der de tar til ordet for at Norge skal delta i et slags europeisk samarbeid. Det gjelder at europeiske land tar felles ansvar for å gi flyktninger beskyttelse, med Norge som pådriver. Det står ikke noe hvordan dette samarbeidet skal komme til eller hvordan det skal gjennomføres.

Det skal også nevnes at Rødt ønsker internasjonalt samarbeid på områder som skatt, forskning (med utviklingsland) og «styrking av miljøgiftsamarbeid og regelverk over landegrensene».

Dom – Terningkast 1

Det overrasker nok ingen at Rødts europapolitikk får strykkarakter av oss. Det kommer av at de vil si opp EØS-avtalen, Schengen-avtalen, veterinæravtalen med EU(!), Dublin-forordningen, kun har negativ omtale av EU og i svært liten grad nevner områder der de ønsker europeisk samarbeid.

Summen av dette er en isolasjonistisk politikk som vil trekke Norge lengre vekk fra våre europeiske naboer og viktigste samarbeidspartnere. Blant annet vil norske bedrifter miste sin tilgang til EUs indre marked, nordmenn fratas en rekke rettigheter vi i dag har i andre EU/EØS-land og norske institusjoner, bedrifter og kommuner ikke lenger kunne delta i felles europeiske prosjekter i regi av EU.