Parlamentets resolusjon om TTIP

Europaparlamentet vedtok i går sine anbefalinger til forhandlingene om en handels- og investeringsavtale mellom EU og USA (TTIP). Avtalen må sikre europeiske selskaper adgang til det amerikanske markedet, men må ikke underminere europeiske standarder. I resolusjonen tar de også til ordet for at private systemer for investor-stat tvisteløsninger erstattes med et nytt rettslig system underlagt ettersyn og åpenhetsregler med offentlig utnevnte dommere og offentlige høringer. Les mer her

You may also like...