Norsk europapolitikk i 2015

Norsk europapolitikk i 2015

Regjeringen har lansert sitt europapolitiske arbeidsprogram for 2015 og har staket ut 5 prioriterte områder. Strategiens fem satsingsområder bygger på...