Økt oppslutning om EU

Økt oppslutning om EU

EN SPØRREUNDERSØKELSE utført i august 2016 viser at Brexit økte europeeres oppslutning om EU-medlemskap. Innlegg ved Johnny Olsrud, leder av...

Slaget om Europa

Slaget om Europa

Det Europa vi kjenner i dag er under angrep fra både ytre høyre og ytre venstre. Disse to motpolene har...