25 år siden 52 prosent sa nei

25 år siden 52 prosent sa nei

I 1986 kunngjorde det daværende EF at det skulle etableres et indre marked for de da 12 EF-landene. På dette...

Hvor norsk er norsk politikk?

Hvor norsk er norsk politikk?

Er Norge annerledeslandet? Er det noe særnorsk over velgernes preferanser og vår partiflora? Tvert imot, både partiene og velgerne er...

Sivilsamfunnet i Ungarn under press

Sivilsamfunnet i Ungarn under press

Ungarn er en av de største mottagerne av EØS-midler. I finansieringsordningen 2014-2021 skal Ungarn etter planen motta 214,6 millioner euro....