Brexit økte støtten for Den europeiske union

Brexit økte støtten for Den europeiske union

En fersk spørreundersøkelse utført mellom mars og august 2016 viser at Brexit økte europeeres oppslutning om EU-medlemskap. Før folkeavstemningen i...

Felt på nytt for manglende innføring av hvitvask

Felt på nytt for manglende innføring av hvitvask

Norge er for andre gang felt i EFTA-domstolen for manglende gjennomføring av EUs hvitvaskingsdirektiv, som ble vedtatt i EU 26....

Folket velger EØS

Folket velger EØS

Europabevegelsen gjennomførte i september en undersøkelse om holdninger til ulike tema om Europa og EU. Undersøkelsen ble gjennomført av meningsmålingsinstituttet Respons...

Bestemmer EU over norsk sokkel?

Bestemmer EU over norsk sokkel?

Europakommisjonen har fremmet nytt totalharmoniserende regelverk for sikkerhet for helikoptertransport i offshore (HOFO). Dette regelverket vurderes nå innført i Norge....

Europacafé i Oslo, 29/11 – En verden i forakt, et folk i opprør?

Europacafé i Oslo, 29/11 – En verden i forakt, et folk i opprør?

2016 har vært et år hvor den vestlige verdenen har opplevd valgsjokk i form av Brexit og Trump-seier i det...