Generell datalagringsplikt i strid med EU-retten

Generell datalagringsplikt i strid med EU-retten

EU-domstolen har satt effektiv stopp for medlemslandenes adgang til å pålegge generelle datalagringsplikter. I en avgjørelse før jul kom EU-domstolen...

Brexit gir økt støtte for EU

Brexit gir økt støtte for EU

EN SPØRREUNDERSØKELSE utført i august 2016 viser at Brexit økte europeeres oppslutning om EU-medlemskap. Før folkeavstemningen i Storbritannia ville bare 49...