EUs arbeidslivspolitikk i riktig retning

EUs arbeidslivspolitikk i riktig retning

Arbeidet med å skape et sosialt Europa er i støpeskjeen. Igjen sitter Norge på gangen.

Macrons visjon for EU

Macrons visjon for EU

«Jeg har kommet hit for å prate om Europa. Noen vil si: igjen? De bør bli vant til det».