Høring: Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

Høring: Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

Mandag 12 februar var det høring i energi- og miljøkomiteen på Stortinget om Klimameldingen som ble lagt fram sommeren 2017....

Myter og fakta om energisamarbeidet med EU

Myter og fakta om energisamarbeidet med EU

Her er det du trenger å vite for å skille mellom myter og fakta om EUs tredje energimarkedspakke og byrået...

ACER frarøver ikke norsk selvråderett

ACER frarøver ikke norsk selvråderett

Det hersker mye uvitenhet om konsekvensene av at Norge slutter seg til EUs byrå for energiregulatorer, forkortet ACER. 

Positivitet rundt EUs tredje energimarkedspakke

Positivitet rundt EUs tredje energimarkedspakke

Europabevegelsens nestleder Irene Johansen deltok på høringen om EUs tredje energimarkedspakke.

Høringsuttalelse om EUs tredje energimarkedspakke og ACER

Høringsuttalelse om EUs tredje energimarkedspakke og ACER

Europabevegelsen deltar på stortingshøringen om EUs tredje energimarkedspakke skal innlemmes i EØS-avtalen. 

Norge må delta i EUs forsvarssamarbeid PESCO

Norge må delta i EUs forsvarssamarbeid PESCO

Europabevegelsen er glad for at den nye regjeringen er tydelig på at norsk sikkerhet best ivaretas via internasjonalt samarbeid og...