Verden etter korona

– Valgene vi tar nå, vil forme verden i årevis framover. Det mener én av verdens mest kjente historikere.