Samarbeid er vår fremste fredsgarantist

Samarbeid er vår fremste fredsgarantist

Kunne en ny verdenskrig startet i Vest- eller Sentral-Europa? Neppe. Har vi likevel grunn til å bekymre oss i dag?...

29 år siden Berlinmurens fall

29 år siden Berlinmurens fall

Natten mellom 9. og 10. november 1989 viste folket i Øst-Tyskland hele verden at trangen til demokrati og frihet til...

Europeere flest er fornøyd med EU

Europeere flest er fornøyd med EU

I en fersk undersøkelse kommer det frem at stadig flere EU-borgere har et positivt syn på unionen.

De Facto villeder om EØS

De Facto villeder om EØS

Med penger fra Nei til EU og de mest EØS-negative delene av fagbevegelsen, har De Facto skrevet en misvisende rapport om EUs foreslåtte arbeidsmarkedsbyrå.