25 år som B-medlem i EU

25 år som B-medlem i EU

For svært mange praktiske formål har Norge vært medlem av EU siden 1994 – da EØS-avtalen trådte i kraft. Av...

De fleste europeere vil bli i EU

De fleste europeere vil bli i EU

Det viser Europaparlamentets Eurobarometer som har intervjuet over 27 000 EU-borgere.  69 prosent av respondentene mener at EU-medlemskap har vært...

London Calling: Brexit-debatten er eit varsku til Noreg òg

London Calling: Brexit-debatten er eit varsku til Noreg òg

Lærdomen frå brexit: Du lyt gje frå deg nøkkelen når du flyttar ut. Jamvel om du er britisk. Av Svein...