På lørdag begynner Den store marsjen for Europa

Emmanuel Macron ønsker en ny kurs i Europa. I seks uker framover skal franskmenn si hva de mener om det europeiske prosjektet, med sikte på å utvikle et mer progressiv, solidarisk og demokratisk Europa.

Det er den franske presidentens partiet, La République En Marche, som arrangerer Den store marsjen for Europa (la Grande Marche pour l’Europe). I de seks ukene som følger lørdagen skal partimedlemmer, folkevalgte og ministre marsjere fra dør til dør i Frankrike, for å lytte til franskmenns tanker om det europeiske prosjektet. Samtidig vil det arrangeres over 1000 arrangementer i tilknytning marsjen.

Framtidens Europa
Årets marsj utgjør den første etappen i Macrons ønske om å reformere dagens EU og Europa. Marsjen har som hensikt at det franske folket skal få uttrykke sine forventninger og bekymringer knyttet til Europa: hva fungerer eller ei i dagens Europa, og hva bør kontinentets framtid innebære? Slik kan alle fra de mest Europa-engasjerte til de mest euroskeptiske bidra til å stake ut en ny kurs. Dette skal gi grobunn for en Europa-politikk med utgangspunkt i det franske folkets interesser og ønsker.

Initiativet er en reaksjon på økt fremmedgjøring i Europa og til EU. Stadig flere føler avstand til de europeiske institusjonene, og at det europeiske prosjektet ikke lenger er deres eget prosjekt. Med marsjen tar Macron sikte på å utforme en demokratisk Europa-politikk nedenfra og opp.

Gjentar suksessen
Det er ikke første gang Macron og hans parti bruker en «grande marche» til å utforme ny politikk. Da partiet ble opprettet som bevegelsen En Marche i 2016, gikk over 4000 frivillige fra dør til dør med spørreundersøkelser. Svarene de fikk dannet grunnlag for programmet partiet gikk til valg med året etter – og vant.

Også i Norge
Lørdag organiserer den norske avdelingen i La République En Marche en samling for sine medlemmer og andre interesserte. Arrangementet finner sted kl 16 på Espresso House i Markveien/Nordre gate og holdes på fransk.

En Marche !

You may also like...