Overveldende oppslutning om EU i EU-landene

Tilfredshet med å bo i EU i prosent, etter land. Kilde: Special Eurobarometer 517 Report – Future of Europe

Nylig ble det siste Eurobarometeret publisert. Resultatene fra undersøkelsen som ble gjennomført i fjor høst, er krystallklare: I samtlige EU-land er et overveldende flertall av befolkningen fornøyde med å bo i EU.

Samtidig som det er et stort flertall av EU-tilhengere, er også andelen som er misfornøyde forsvinnende lav i samtlige land. Kun i ett land, Romania, er andelen som er misfornøyd større enn 20 prosent, hvor den ligger på 25 prosent.

Oppslutningen om EU er også høy i unionens minste land, som Malta og Luxembourg. Sistnevnte er landet som har den mest EU-fornøyde befolkningen. Her svarer 89 prosent at EU-medlemskapet er bra for Luxembourg, mens bare én enslig prosent mener det motsatte.

Norden blant de mest fornøyde
Våre naboland, Sverige, Danmark og Finland er alle blant EU-landene som er mest fornøyd med å være med i unionen. 76 prosent av befolkningen mener EU er bra for Sverige, mens 9 prosent mener det motsatte. Tilsvarende tall for Danmark og Finland er henholdsvis 75/8 og 65/12.

Danmark feirer i år 50-årsjubileum som medlem av EU, mens finner og svensker har vært medlem i 28 år. Våre nordiske naboer har altså rikelig erfaring med det å være EU-medlem. Vi kan trygt konstatere at oppslutningen om EU i Norden er helt formidabel.

Når man også ser at oppslutningen om EU er overveldende også i EUs minste medlemsland Luxembourg og Malta, faller påstander om at EU bare tjener de store landenes interesser, til jorden.

På tide med en ny EU-debatt
Det er mye som er bra med EØS-avtalen, men den tåkelegger også norsk europadebatt. Vi er i realiteten nesten helt med, og blir litt mer integrert i EU for hver dag som går. Samtidig gjør vårt selvvalgte fravær fra alle beslutningsorganene i EU, at man stadig kan dyrke myten om at vi er på utsiden og går vår egen vei.

Britene er derimot nå helt på utsiden og betaler en stadig stigende pris for at de lot seg rive med av nasjonalisme og samfunnsnostalgi. Mye tyder på at nei-siden i Norge og Storbritannia fokuserer på formalsuverenitet, fordi denne er nødvendig i den samfunnsnostalgiske folklore og den politiske virkelighetsoppfatning man velger å insistere på.

Akkurat her er høyresiden i Storbritannia og deler av venstresiden i Norge til forveksling helt like. Europeere ellers er mer opptatt av nasjonal realsuverenitet. Altså eget lands faktiske evne og mulighet til å ivareta nasjonale interesser i den verden og den tid vi befinner oss – og i den fremtid vi står foran.