Om Europabevegelsen

Europabevegelsen arbeider for mer samarbeid  i Europa.

Europabevegelsen mener samarbeid og fellesskap er nøkkelen til fred og utvikling. Det har vi arbeidet for i snart 70 år.

Vi arrangerer debattmøter, kurs, konferanser og seminarer rundt omkring i Norge, og deltar aktivt i samfunnsdebatten gjennom aviser, radio, tv og sosiale medier. Gjennom nettsiden iEuropa.no har vi et stort engasjement rettet inn mot studenter og elever i den videregående skole. Vi jobber mot norske myndigheter og lærerverket for å heve europakunnskapen hos de unge.

Europabevegelsen er en medlemsorganisasjon. Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ, og avholdes hvert annet år. Europabevegelsens styre samles mellom landsmøtene, og er da det styrende organet. Ønsker du å være med på laget? Meld deg inn her!

Vi er knyttet til den europeiske organisasjonen European Movement International (EMI), og har søsterorganisasjoner i 40 europeiske land. Den Internasjonale Europabevegelsen har i snart 70 år vært en sentral aktør og en viktig pådriver for europeisk integrasjon.