Økt oppslutning om EU

EN SPØRREUNDERSØKELSE utført i august 2016 viser at Brexit økte europeeres oppslutning om EU-medlemskap.

Innlegg ved Johnny Olsrud, leder av EB Vestfold, på trykk i Tønsbergs Blad, 18. jan. 2017

Før folkeavstemningen i Storbritannia ville bare 49 prosent av briter forbli i unionen, mens tallet etterpå var 57 prosent. Dermed har de tradisjonelt sett euroskeptiske britene større oppslutning om EU enn Frankrike og Italia. Mens Tyskland så en betydelig økning i oppslutning etter Brexit (fra 61 prosent til 69 prosent i spørreundersøkelsen), var økningen lavere i Frankrike (50 prosent til 53 prosent) og Italia (49 prosent til 51 prosent).

Noen hadde nok håpet at Brexit ville fungere som et jordskred og utløse utmeldelser fra flere land. Det ser heller motsatt ut, europeere skremmes av hvor enkelt man kan rive ned et stort byggverk. Etter en lang og skitten kampanje, hvor ingen helt kunne stole på hva noen sa, brakte Brexit-utfallet de reelle ulempene og det virkelige rettighetstapet i fokus. At konsekvensene av et enkelt ja-ognei spørsmål skulle bli så enorme var vanskelig å forestille seg. Å svare «ja» til mer selvråderett virket nok forlokkende på mange.

Etter sjokket mener altså 57 prosent at det koster mer enn det smaker. Dette tallet vil neppe minke etter hvert som prosessen med utmeldelse blir mer håndfast. Oppslutningen øker markant i Polen (fra 68 prosent til 77 prosent). Dette kommer altså til tross for kritikken Polens regjering har måttet tåle fra EUs institusjoner og medlemsland for å bryte med demokratiske prinsipper. Oppslutningen EU har i Polen, er typisk for mange av de tidligere østblokklandene.

I hele Balkan står land nå på rekke for å komme først inn i EU. Dette er land som har betydelig lavere tillit til politiske institusjoner. EU representerer ikke bare flere jobber og økonomisk vekst, men også en måte å sikre demokratiet på. 20 år etter en blodig borgerkrig på Balkan er EU altså et høyst reelt fredsprosjekt. EU fikk Nobels fredspris i 2012.

You may also like...