Økt BNP i EU

Eurostat publiserte nylig sine tall for fjerde kvartal i 2015, som viser en vekst i bruttonasjonalprodukt på 0,3 prosent sammenlignet med foregående kvartal.

Sesongjustert vekst for EU sammenlignet med fjerde kvartal 2014 var 1,8 prosent. Les mer her

You may also like...