Økende tro på EU – særlig blant unge

I en ny stor undersøkelse om europeeres holdninger til EU, kommer det frem at tilliten til unionen er økende. Spesielt blant de mellom 18 og 29 år er troen på det europeiske samarbeidet sterk.

I den ferske undersøkelsen, som er utført av amerikanske Pew Research Center, ble mennesker i de seks mest folkerike EU-landene spurt om sine meninger om unionen. De seks landene er Frankrike, Italia, Polen, Spania, Storbritannia og Tyskland.

Hele undersøkelse finner du her.

Ser man på de seks landene samlet er det 61 prosent som i dag er positive til EU, sammenlignet med 53 prosent for et år siden.

tommel opp til EU

Stadig flere gir EU tommelen opp.

Stor oppgang i Italia og Spania
Særlig i Italia og Spania er tilliten til EU økende. I Spania sier i dag 63 prosent at de er positive til EU. I 2014 sa kun 50 prosent det samme. Italienere har også en økende tro på samarbeidet. Her har antallet som er positive gått opp fra 46 til 64 prosent i løpet av det siste året.

Det eneste av landene hvor det er lavere tiltro til EU i dag enn for et år siden er Tyskland. Her har det gått ned fra 66 til 58 prosent.

I undersøkelsen kommer det også frem at det i Storbritannia er klart flertall for å bli værende i EU. 55 prosent av de spurte svarer at de vil at landet skal forbli en del av unionen, mens kun 36 prosent vil ut. Etter at David Cameron ble gjenvalgt som statsminister i mai, ble det klart at Storbritannia skal ha en folkeavstemning om sin EU-tilknytning i 2017.

Unge mest positive
Til tross for at ungdomsledigheten flere steder i Europa er opp mot 50 prosent, er det de unge som stiller seg mest positive til EU. Dette gjelder i alle de seks landene.

I Polen er 80 prosent av de spurte i denne aldersgruppen positive til EU. I motsatt ende av skalaen finner vi Storbritannia, hvor rundt 6 av 10 av de mellom 18 og 29 sier seg fornøyd.

Euroen også mer populær
I de fire euro-landene i undersøkelse ble det også stilt spørsmål om holdninger til den europeiske valutaen. I Frankrike, Italia, Spania og Tyskland, som er de fire største landene i samarbeidet, er det flertall for beholde euroen.

Også her er det oppgang sammenlignet med hva det var for et år siden. I dag vil 68 prosent av de spurte beholde den felles valutaen. I 2014 svarte 62 prosent det samme.

You may also like...