Nyttårsmøte i Europabevegelsen

Tirsdag kveld inviterte Europabevegelsen til nyttårsarrangement i Oslo for en sosial og hyggelig aften.

På Internasjonalen kom medlemmer fra flere steder i landet, og med rundt 140 deltakere i rommet var stemningen på topp.

Kveldens innledere. Fra øverst til nederst er Heidi Nordby Lunde, Arild Hermstad, Trine Lise Sundnes og Ane Breivik.

Kveldens innledere var Ane Breivik – leder i Unge Venstre, Trine Lise Sundnes – fra Arbeiderpartiet og leder av Stortingets EFTA/EØS-delegasjon, Arild Hermstad – leder i Miljøpartiet de Grønne og Heidi Nordby Lunde – leder i Europabevegelsen. Tema for kveldens foredrag var «På kort og lang sikt. Utsiktene over 2023 og mot 2030».

I 2022 så vi en ny storskala krig i Europa. Russlands invasjon av Ukraina ble fordømt av de fleste lederne i verden, og en rekke omfattende sanksjoner mot Moskva fulgte. Den drastiske reduksjonen i russisk gassforsyning til Europa medførte en energikrise, og tap av ukrainsk matproduksjon skapte økt matmangel. Vi så rekordhøye inflasjonsrater, større konsekvenser av brexit og høy politisk oppslutning for ytre-høyre i nabolandet.

På den andre siden så vi fremvekst i bærekraftig energiutvikling og økt engasjement for europeisk samarbeid og EU på en rekke områder. I tiden fremover må Norge stå tettere i samarbeid med EU for å bidra til å løse utfordringene kontinentet står ovenfor. Dette kom tydelig frem i kveldens foredrag.

Fullt hus på Internasjonalen med mange engasjerte medlemmer.

Innlederne la særlig vekt på  energi, klima, konfliktløsning og handel som viktige samarbeidspunkter for Norge og EU i årene som kommer.