4 tiltak for migrasjon og asyl i Europa

Migrants EuropeEuropabevegelsen lanserer nå et policynotat der vi avklarer hvilke regelverk som eksisterer i EU og beskriver hvordan EU har møtt utfordringene. I dette notatet lanserer Europabevegelsen 4 tiltak for å løse migrasjonsutfordringene.

Migrasjonen til Europa eskalerte i 2015 og det har tatt lang tid for EU-landene å bli enig om hva som skal gjøres, og når de først har kommer til enighet, har tiltakene ofte ikke blitt gjennomført slik forutsatt. Den store migrasjonen til Europa setter EU-samarbeidet på hard prøve og utfordrer eksisterende politikk.

Europebevegelsen mener at EU og medlemslandene til nå ikke har klart å løse migrasjonssituasjonen på en tilfredsstillende måte. Dette skyldes i hovedsak at regelverket ikke er tilstrekkelig eller tolkes ulikt, samt at uenigheter mellom landene har gjort det vanskelig å fatte felles tiltak. Dublin-avtalen har i flere år demonstrert tydelige svakheter.

4 tiltak for å løse migrasjonsutfordringene
Europabevegelsen lanserer nå 4 tiltak for hvordan EU og Norge, sammen og for seg kan imøtekomme de store migrasjonsutfordringene og tar til ordet for en omlegging av asylinstituttet. Det er helt avgjørende at EU anstrenger seg for å styrke felleseuropeiske løsninger på migrasjon- og asylområdet. Videre henstiller Europabevegelsen norske myndigheter til å underlegge seg flere av EUs asylregler. Norge har i dag både politikk og praksis som mer eller mindre faller helt innenfor EUs øvrige asylregelverk, uten at Norge faktisk har innordnet seg alle av EUs regler.

Europabevegelsen ønsker at det blir mulig å søke asyl utenfor Schengenområdet. Med muligheten til å søke asyl utenfor EUs grenser, må det også utarbeides er regelverk med felles standarder for hva som skal til for å få innvilget asyl.

Les Europabevegelsens policynotat: Migrasjon og asyl i Europa

 

European Movement International med ny policy
Europabevegelsens moderorganisasjon Den internasjonale Europabevegelse har også i disse dager lansert et policynotat der det tas til ordet for en helhetlig felles europesik immigrasjons og asylpolitikk baser på verdighet, respekt og solidaritet.

Les dette her: EMI Policy Paper – Migration and the Refugee Crisis – A European Response

You may also like...