Nytt faktaark: Mot et tettere europeisk forsvarssamarbeid?

I vårt nye faktaark ser vi nærmere på den seneste tids utvikling i EUs forsvarssamarbeid.

De to siste årene har flere faktorer bidratt til at en felles europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk har kommet høyere på dagsordenen. Storbritannias varslede uttreden av EU, de endrede politiske lederskapet i USA, og et europeisk nabolag som er preget av stor grad av ustabilitet. Dette har ført til at EU ønsker å være i stand til å ta et større ansvar for egen sikkerhet.

I faktaarkret forklare vi nærmere hva denne utviklingen betyr for forsvarssamarbeidet i EU, hvilke nye initiativer unionen har lansert, og ikke minst hvordan det kan påvirke utenforlandet Norge.

Her kan du lese og laste ned faktaarket.