Nytt Europalag

Europabevegelsen vokser ikke bare i antall medlemmer, men også i antall Europalag.

I slutten av september ble Europabevegelsen Buskerud stiftet. Leder for det nye laget er 24-år gamle Jørn-Inge Andreassen Frøshaug, som har allerede vært leder i Hole Arbeiderparti i en årrekke.

– Buskerud har en periode vært en «hvit flekk» på Europabevegelsens kart, men nå er den tverrpolitiske organisasjonen tilbake i regionen med full tyngde, sier Andreassen Frøshaug til Ringerikes blad.

Andreassen Frøshaug mener at Europabevegelsens viktigste oppgave er å drive opplysningsarbeid for å bidra til at folk får mer kunnskap om Europa og Norges plass i det.

– I dag er vi et lik og del-samfunn. Gjennom sosiale medier, hvor algoritmer bestemmer hvilken informasjon du skal få tilgang til, befinner vi oss i et ekkokammer. Dermed blir vi aldri utfordret på våre meninger, men snarere får disse konstant bekreftet. Økt kunnskap kan føre til at vi må bryne oss på våre egne meninger og oppfatninger, noe som både er sunt og viktig, forteller Andreassen Frøshaug Ringerikes blad.

Den nye lederen er urolig for den stadig større splittelsen man ser i USA, og svekkelsen av demokratiet i både Kina og Hviterussland. Han mener at et samlet Europa er ekstra viktig i dagens verden.

– Verden har forandret seg enormt de siste ti-årene. Selv om Norge ikke er med i EU i dag, er vi dypt integrert i det europeiske samarbeidet, særlig gjennom handel, arbeidsplasser og klimaspørsmål. Det som skjer i Europa nå angår oss i så stor grad at vi ikke kan la være å ta stilling til dette, avslutter Andreassen Frøshaug.

Resten av det nye styret består av Egil Bye, Tove Hofstad, Håkon B. Olsen, Bhanuja Rasiah og Steen Jacobsen.

Følg oss på Facebook.