Nytt Europalag i Bærum

Leder av Europabevegelsen, Heidi Nordby Lunde, med leder av interimsstyret, Nikki Schei

Europabevegelsen har hatt en eventyrlig vekst i 2022, og det merkes lokalt.

Mandag 19. september etablerte vi et nytt lag: Europabevegelsen Bærum.

Oppstartsmøte fant sted på Kunnskapssenteret i Sandvika, med innledning av Europabevegelsen leder Heidi Nordby Lunde og leder av interimsstyret for Europabevegelsen Bærum, Nikki Schei.

«Det er veldig gledelig at Europabevegelser reetablerer seg i Bærum i en av Norges mest internasjonale kommuner. Med et meget internasjonalt næringsliv og en grunnholdning blant innbyggerne i Bærum at vi er en del av Europa og verden, så er det av største betydning at Europabevegelsen er tilstede og setter dagsorden», sier Schei, som ser frem til å få til starte arbeidet.

Interimsstyret i Europabevegelsen Bærum

Interimsstyret består i tillegg av Cathrine Chaffey, Maria Barstad Sanner, Christian-Marius Stryken, Johan Malvik og Sebastian Otterhals.

Generalsekretær Fredrik Mellem, som også var med på møtet, mener det var på tide at Bærum fikk sitt eget lokallag:  «Med dette er hele Norgeskartet dekket av fungerende lag i Europabevegelsen.» sier han,  «Bærum har lenge vært en hvit flekk på kartet, men nå er vi til stede også her».

Styret vil innkalle til det første ordinære årsmøte i løpet av første halvdel av 2023.

 

Med dette er Europabevegelsen Bærum offisielt opprettet