Nytt år, nye initiativer

Europakommisjonen vedtok den 24. oktober arbeidsprogrammet for 2018.

«En agenda for et mer forent, sterkere og mer demokratisk Europa» er tittelen på Europakommisjonens arbeidsprogram for 2018. Programmet beskriver initiativer for å nå Jean-Claude Junckers 10 politiske prioriteringer, i tillegg til å trekke frem initiativer som skal nås innen 2025, liste opp 66 prioriterte lovforslag som er til behandling og presentere 18 REFIT-forslag, som innebærer forenkling og oppdatering av eksisterende EU-lovverk.

I arbeidsprogrammet fremgår det at EU fortsetter sin økonomiske vekst for femte året på rad, med 2 % vekst i hele EU og 2,2 % i euroområdet. I tillegg er det skapt nærmere 8 millioner arbeidsplasser i løpet av Juncker-kommisjonens periode. For å bygge på denne positive utviklingen vil Europakommisjonen de neste 14 månedene prioritere initiativer som å fullføre det digitale fellesmarkedet, herunder styrke kampen mot falske nyheter og informasjon, følge opp solidaritetsaspektet i Energiunionen, etablere EU-regler om skattelegging av multinasjonale selskaper i den digitale økonomien, utbedre EU-lovverket om matvarekjeden, fullføre handelsavtaler med Japan, Singapore og Vietnam, samt implementere Sikkerhetsunionens agenda for bekjemping av internasjonal terrorisme.

Initiativene som beskrives i arbeidsprogrammet vil ha direkte innvirkning på Norges samarbeid med EU, gjennom EØS- og Schengen-avtalen.

Junckers 10 politiske prioriteringer
Junckers prioriteringer for EU i sin presidentperiode er: (1) økt vekst i investeringer og arbeidsplasser, (2) bygge et digitalt fellesmarked, (3) styrke energiunionen og klimapolitikken, (4) bygge et sterkere indre marked, (5) skape et sterkere og mer rettferdig euroområde inkludert styrking av sosiale rettigheter, (6) sikre en balansert og progressiv handelspolitikk, (7) fullføre Sikkerhetsunionen og styrke personvernet for EU-borgere, (8) implementere en ny migrasjonspolitikk, (9) styrke EU som global aktør, og (10) foreta demokratiske endringer for å sikre unionens legitimitet.

Juncker-kommisjonen tiltrådte i 2014 og skal sitte frem til 2019. Kommisjonen har allerede på tre år levert på mer enn 80 % av forslagene de fremla ved tiltredelsen i 2014. Hovedprioriteten fremover blir å omgjøre disse forslagene til lover, for så å implementere disse.

Les mer om Europakommisjonen og de øvrige EU-institusjonene her.

You may also like...