Nye tiltak mot skatteunndragelse

28. januar presenterte Europakommisjonen nye tiltak mot skatteunndragelse blant store selskaper. Samlet vil tiltakene vanskeliggjøre aggressiv skatteplanlegging, øke transparensen mellom medlemsland, og sørge for mer rettferdig konkurranse mellom selskaper i det indre markedet.

«Europa kan posisjonere seg internasjonalt som ledende innen bekjempelse av skatteunndragelse. Dette krever en koordinert europeisk innsats, så vi ikke ender opp i en situasjon med 28 forskjellige tilnærminger i 28 medlemsland», uttalte visepresident Valdis Dombrovskis.

Les pressemeldingen fra Europakommisjonen
Saken er hentet fra nyhetsbrevet fra EUs delegasjon til Norge
Abonner på delegasjonen nyhetsbrev!

Mange forteller om penger i utlandet

I fjor var det rekord i antall personer som tok kontakt med Skatteetaten for å fortelle om penger som skulle ha vært beskattet.

I 2015 ba 384 personer om frivillig retting for penger som skulle vært rapportert til Skatteetaten tidligere. Det var en økning fra 295 året før. De fleste av sakene gjaldt penger i utlandet, men ordningen gjelder også for formue og inntekt i Norge som skulle ha vært oppgitt.

– Tallene viser at det er mange nordmenn som har internasjonale forhold i sin økonomi. Dette dreier seg ikke nødvendigvis om penger som er skjult i utlandet, men det kan være penger man har tjent i utlandet og som er blitt stående på konto der, arv av utenlandske konti og så videre. Det er bra at så mange benytter muligheten til å rydde opp i forholdene, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

I fjor var de samlede vedtakene i frivillig retting på 7,8 milliarder kr i formue og 190 millioner kr i inntekt, sammenlignet med 6,6 milliarder kr i formue og 280 millioner kr i inntekt i 2014. Dette er akkumulert tall for opptil 10 år. Hvis du har hatt 1 million kroner på konto i mange år, beregnes det skatt av den i opptil 10 år tilbake.

Les mer på Skatteetatens hjemmesider

 

You may also like...