Nye personvernregler mellom EU og USA

Europakommisjonen og USA er enige om et nytt rammeverk for utlevering av persondata mellom EU/EØS og USA etter at den gamle Trygg havn-ordningen ble erklært ugyldig av EU-domstolen 6. oktober 2015.

Ifølge kommissær Věra Jourová skal det nye rammeverket «beskytte eurropeeres grunnleggende rettigheter når deres persondata blir overført til amerikanske selskaper. For første gang noensinne har USA gitt EU bindende forsikringer om at offentlige myndigheters tilgang [til overført persondata] på grunnlag av nasjonal sikkerhet vil underlegges klare begrensninger, sikringstiltak og kontrollmekanismer.»

Les pressemeldingen fra Europakommisjonen

 

Saken er hentet fra nyhetsbrevet fra EUs delegasjon til Norge

Abonner på delegasjonen nyhetsbrev!

You may also like...