Nye og effektive konkurranseregler

Europakommisjonen foreslo 22. mars nye regler som skal gi medlemstatenes nasjonale konkurransemyndigheter mulighet til å håndheve EUs konkurranseregler mer effektivt til fordel for vekst og sysselsetting.

«EUs konkurranseregler får markedene til å fungere bedre, og det er noe medlemstatenes konkurransemyndigheter og Kommisjonen arbeider sammen om å oppnå… Et velfungerende indre marked er nemlig til fordel for europeiske forbrukere og virksomheter,» sa EUs kommissær for konkurranse Margrethe Vestager.

You may also like...