Nye bestemmelser for audiovisuelle tilbydere

Den nye hverdagen for audiovisuelle medier har kommet brått på mange. Dette er på mange måter en positiv utvikling, men har ført med seg utfordringer. Utfordringene knytter seg blant annet til barns sikkerhet og skadelig påvirkning gjennom reklame. 

Europaparlamentet stemte tidlig i oktober over en rekke oppdaterte regler for audiovisuelle mediatjenester. Den nye lovgivningen gjelder både kringkastere, strømmetjenester og delingsplattformer. Reglene har som hensikt å blant annet øke andelen europeisk innhold og beskytte barn bedre mot innhold som viser vold, hat, terrorisme og skadelig reklame. 

De oppdaterte direktivene skal gi aktører som tilbyr audiovisuelle medietjenester større ansvar for å bekjempe innhold som viser eller oppfordrer til vold, hat og terrorisme. Det kreves at plattformer som gir folk mulighet til å laste opp eget innhold, som YouTube, reagerer fort når innhold rapporteres eller flagges som skadelig. Det kreves også at sidene har en brukervennlig mekanisme for rapportering av slikt innhold.  

Lovgivningen setter strenge begrensninger for reklame og produktplassering i barneprogrammer, både på lineær TV og abonnementsbaserte streamingtjenester som Netflix. Det skal også innføres en ordning for beskyttelse av barns personlige opplysninger, slik at data som samles inn via audiovisuelle tjenester ikke brukes i profilering og målrettet reklame. 

Parlamentet har et ønske om å styrke europeisk kulturmangfold, og stemte derfor for at 30% av abonnementbaserte streamingsiders innhold skal være europeisk. Slike streamingsider får også sterke oppfordringer fra parlamentet om å bidra til utvikling av europeiske produksjoner, enten ved å investere direkte i prosjekter eller ved å bidra i nasjonale fond. Bidragsnivået i hvert land bør være proporsjonal med aktørenes inntjening i gjeldende land. 

Lovgivningen omfatter også bestemmelser om tilgjengelighet, krav til signalstabilitet i radio- og tv-selskaper og oppbygging av mediekompetanse, samt nye begrensninger for reklame. I følge lovgivningen kan et daglig sendeprogram ikke inneholde mer enn 20% reklame.