Ny rådgiver i Europabevegelsen – Per Thorsdalen

Per Thorsdalen er hentet inn til Europabevegelsens kontorer som politisk rådgiver.

Europabevegelsen har fått en ny politisk rådgiver med på laget i organisasjonens sekretariat.

Han inngår som et supplerende tilskudd i arbeidet ved organisasjonens kontorer i Oslo de neste 6 månedene.

Per er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo, med kulturstudier på Russland og Sentral-Europa som underliggende tilvalgsområder. Han har vært prosjektmedarbeider ved Holocaustsenteret på Bygdøy og har lang fartstid fra informasjonsarbeid innenfor frivillige organisasjoner som f. eks. Amnesty International.

Per har tidligere sittet som styremedlem i Radikalt Europa, et seksjonsforum med tidligere tilknytning til Europabevegelsen.

Han har bakgrunn som frilansskribent i ulike magasiner og i dagspressen, der temaene stort sett rettes mot spørsmål i forhold til kultur og samfunn. «I en tid der norsk opinion på nytt er i bevegelse når det gjelder EU kjennes det ekstra meningsfullt å engasjere seg i en organisasjon som er bevisst sin egen rolle i forhold til internasjonale spørsmål», påpeker han.