Rebekka er ny politisk rådgiver i Europabevegelsen

Rebekka Ravn Lange-Nielsen med generalsekretær Fredrik Mellem

Rebekka Ravn Lange-Nielsen er ansatt som Europabevegelsens nye politiske rådgiver og er godt i gang med arbeidet ved organisasjonens kontorer i Oslo

Europabevegelsen har fått en ny politisk rådgiver i organisasjonens sekretariat. Rebekka har en mastergrad i statsvitenskap med fordypning i EU fra Gøteborgs Universitet, og er tilbake i Norge etter å ha jobbet som affiliert forsker samme sted, under prosjektet Non-Compliance as a Threat to Collective Action. Prosjektet tar for seg medlemslands (u)lydighet under EU-forhandlinger og hvordan det påvirker EUs kollektive handlekraft når enkelte medlemsland nekter å samarbeide eller følge internasjonale konvensjoner.

Rebekka tar med seg verdifull erfaring i internasjonal politikk og kommunikasjon, fra å dekke EU-politikk og demokrati på den Norske ambassaden i Budapest, til krisekommunikasjon hos FN i København under utbruddet av pandemien.

Hun ble også tildelt Arnulf Øverlands mastergradsstipend for sin oppgave om hvordan EU sanksjonerer medlemsstaters brudd på demokratiske verdier nedfelt i Lisboa-traktatens artikkel 2. Rebekka har i tillegg vært aktiv og tillitsvalgt i Liberale studenter.

– Med den sikkerhetspolitiske situasjonen og klimakrisen vi står i, er det viktigere enn noensinne at Europa står samlet. Internasjonale utfordringer kan ikke løses på nasjonalt nivå, og det er på høy tid at Norge bidrar og blir en del av løsningen gjennom å bli med i EU!

– Jeg er veldig glad for å starte i Europabevegelsen, da jeg mener at nøkkelen til det grønne skiftet og fortsatt økonomisk vekst for Norge ligger i EU-medlemskap. Hvis nordmenn flest hadde visst mer om mulighetene som åpner seg som EU-medlem, ville vi blitt med for lenge siden og jeg vil gjerne bidra til lett tilgjengelig kunnskap om dette.

Vi ønsker Rebekka hjertelig velkommen!