Ny publikasjon om forskning på migrasjon

Migrasjon fremstilles i økende grad som en utfordring som krever felleseuropeiske løsninger, og står sentralt på EUs dagsorden.

Europakommisjonen publiserte derfor nylig en rapport som gjennomgår forskning på migrasjon.
Rapporten har tittelen «Research on Migration: Facing Realities and Maximising Opportunities».

Last ned rapporten her

Andre rapporter fra EUs institusjoner finnes også på bookshop.europa.eu.

 

You may also like...