Ny matforordningen – ny forskrift

EUs reviderte regelverk om ny mat ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 7. juli og gjennomført i norsk rett 20 dager senere.

Norsk forskrift kunngjort 27.7.2017.

Forordningen omfatter mat produsert på nye måter og med nye ingredienser som nanopartikler eller mat basert på hittil ukjente planteråstoffer. Regelverket trer i kraft i hele EØS-området i 2018. Det vil blant annet klargjøre definisjonen av ny mat og inneføre en enklere, EU-sentralisert godkjenningsprosedyre.

Les mer her

You may also like...