Ny luftfartsstrategi for Europa

Europakommisjonen vedtok i dag en ny luftfartsstrategi for Europa. Dette initiativet er en milepæl som skal styrke Europas økonomi, styrke næringslivsgrunnlaget, og bidra til å styrke EUs globale lederposisjon. Dette er tre sentrale prioriteringer Kommisjonen mener strategien vil levere på gjennom å sørge for at den europeiske luftfartssektoren forblir konkurransedyktig og høster fordelene av en raskt skiftende og stadig utviklende global økonomi. Les mer her

You may also like...