Ny avtale om EØS-støtte til Hellas

Norge og Hellas har inngått en ny avtale om støtte på 116,7 millioner euro gjennom EØS-midlene.

Hellas har mottatt EØS-midler siden 1994, da avtalen først trådte i kraft. Tradisjonelt har EØS-midlene til Hellas gått til områder som migranter- og asylsøkeres rettigheter, fattige, hjemløse og utsatte grupper, klima- og miljøtiltak, samt sivilsamfunnets rolle i politiske beslutningsprosesser.

Den nye avtalen, som løper frem til 2021, vil bygge videre på flere av disse satsingsområdene. Særlig vil midlene rettes mot migrasjon- og asylfeltet, i tillegg til et nytt program for jobbskaping, innovasjon og næringsutvikling. På migrasjon- og asylfeltet vil midlene brukes til å ivareta og styrke flyktningbarns rettigheter, samt til å videreutvikle det norsk-greske samarbeidet for å takle migrasjon- og flyktningstrømmen til Europa. Den nye satsingen på næringsliv søker å øke samarbeidet mellom små- og mellomstore bedrifter i Norge og Hellas, med fokus på grønn og blå vekst og IKT.

Les hele avtalen (Memorandum of Understanding) med Hellas her.

Les mer om hva EØS-midlene er her.

You may also like...