Notat: EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk

I forbindelse med Europakonferansen 2016 om sikkerhet og samarbeid i Europa presenteres notat om EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk. Dette notatet gir leseren innsikt i status og den videre utviklingen av forsvars- og sikkerhets politikken til EU, og ser også på Norges forhold til EU på dette området.

Last ned notatet: EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk

Notatet er produsert av Europabevegelsens ressursgruppe for forsvars- og sikkerhetspolitikk og er ført i pennen ved Bjørn Olav Knutsen, som holder innlegg på Europakonferansen 2016.

Les mer om konferansen

You may also like...